Данните показват, че младите роми в България имат ограничен достъп до медицински услуги в сравнение с мнозинството от населението. Медицинско лечение често е с по-ниско качество, което е в резултат на негласна дискриминация. Голяма част от ромите живеят в квартали с ограничен достъп до болници, а на много места трудно се обхващат от общопрактикуващи лекари и са обект дискриминационни нагласи на медицинските специалисти . Бариери към качествено здравеопазване срещат най-често младите роми с рисково поведение- употребяващи наркотици и проституиращи. Техните проблеми обикновено не се вземат насериозно и са пренебрегнати. Дискриминационно третиране въз основа на етническата принадлежност на младите роми пречи на равен достъп до качествени здравни грижи.

ЦЕЛИ

Нашата основна цел в застъпничеството е овластяване на младите роми с рисково поведение, да упражнят конституционното си право на равен достъп до здраве и здравеопазване. Работа ни в тази насока идентифицира техники за борба и намаляване на негативните нагласи на здравните специалисти към младите роми.

Програмата обхваща младите хора с рисково поведение от ромската общност в област Сливен- Общините Сливен, Твърдица, Котел и Нова Загора. Целта е ​​създаване на условия за по-добро разбиране, комуникация и сътрудничество между младите роми, сдружение „Жажда за живот“ и представители на отговорните институции /Здравноосигурителна каса, Регионалната здравна инспекция, здравните служби по населени места, болници/.

ДЕЙНОСТИ

Програмните дейности съдържат три компонента, имащи за задача насърчаване на недискриминационно третиране на младите роми с рисково поведение (включително употребяващи наркотици, проституиращи, млади роми, които практикуват необезопасен секс с различни партньори, транссексуални младежи и МСМ) от медицински специалисти (лекари и медицински сестри), здравни заведения, здравноосигурителна каса, регионалната здравна инспекция и здравните отдели на общините.

  1. Овластяване на младите хора от ромски произход с рисково поведение да упражняват правата си в здравеопазването.
  2. Получаване на данни за пречките в достъпа до здравни грижи, пред които са изправени те.
  3. Сътрудничество с местните институции и медии.

ФИНАНСИРАНЕ

Програмата се финансира от фондации „Отворено общество“