По традиция, всяка година през последната седмица на април, Световната здравна организация, здравните власти и медицинското съсловие организират различни мероприятия за популяризиране на ползите от ваксините. Основната цел на инициативата е повишаването на имунизационния обхват в страните чрез разширяване на информираността сред родители, здравни работници и медии за значимостта на имунизациите.

Сдружение „Жажда за живот” изказва своята подкрепа като представител на Национална пациентска организация за Сливен. Дейностите на „Жажда за живот” в посока повишаване на информираността на хората, отноно ваксините и тяхната жизнено важна функция.

В резултат на активната си дейност през 2016 година Национална пациентска организация стартира инициативата Национална информационна кампания „Ваксинко“. Нейните цели са да предоставя достъпна, достоверна и изчерпателна информация относно ваксините и ваксинопрофилактиката, да даде възможност на родителите да задават своите въпроси по темата, да покаже ползите от придържането към Задължителния имунизационен календар, да информира за опасностите при пропускане на задължителните имунизации и за възможностите за докладване на нежелани реакции. „Ваксинко“ се осъществява под патронажа на Министерство на здравеопазването и съвместно с Български червен кръст, Българска педиатрична асоциация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

Национална пациентска организация, като основна движеща сила на кампанията „Ваксинко“, приветства всички усилия на национално и на глобално ниво за повишаване информираността относно ваксинопредотвратимите заболявания и за поддържане на висок имунизационен обхват, като начини за предпазване на населението от много заболявания, голяма част от които смъртоносни.

Тази година Световната здравна организация поставя акцента на Европейската имунизационна седмица върху имунизацията като индивидуално право на здраве и споделена отговорност. Тревожната тенденция от последните години все повече хора да изпитват съмнения относно необходимостта от прилагането на ваксините и от тяхната безопасност ни поставя пред все по-големи предизвикателства. Длъжни сме да защитим правото на всяко малко дете на здраве, така както го изискват международните правни актове и националните закони. Длъжни сме и да информираме хората как със своите действия на отказ от ваксини могат да навредят на останалите, като по този начин нарушат тяхното право на здраве.

Днес имунизациите са по-важни от преди. Зрелостта на обществото ни днес позволява да предпазваме по-уязвимите сред нас – хронично болни и новородени. Ваксинациите подпомагат и борбата с един все по-мащабен проблем – антибиотичната резистентност. Затова днес, в условията на широка информираност, е изключително важно да взимаме отговорни решения, основани на сериозни проучвания и информация от достоверни и проверени източници. Световната здравна организация тази година избра за тема на Световната имунизационна седмица, част от която е Европейската седмица, „Защитени заедно, Ваксините работят“. А ние можем да добавим, че само защитени можем да сме заедно.

Национална пациентска организация е най-голямото пациентско обединение в България, включващо над 85 организации, ангажирани с различни социалнозначими и редки заболявания. НПО е пълноправен член на Европейски пациентски форум (EPF) и на Международната асоциация на пациентските организации (IAPO). Сдружението активно участва в изграждането на европейските и българските политики в сферата на здравеопазването.